ทำไม???… ต้องจ้างสำนักงานบัญชี!!!

หลายคนถามว่า หากบริษัทเพิ่งเปิด เราจะทำบัญชีเองเลยได้ไหม คำตอบคือ ได้ 
 ….แต่หากทำไปแบบไม่มีความรู้ ทำผิดๆ ถูกๆ สิ่งที่ตามมาก็คือ…โดนค่าปรับเต็มไปหมด +_+

ทราบอย่างนี้แล้วเรามาดูอีกหลายเหตุผลว่า…จ้างสำนักงานบัญชีดีอย่างไร?

1. ทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง

การจ้างสำนักงานบัญชี จะช่วยให้งานด้านเอกสารต่างๆ ของบริษัทเกิดความถูกต้อง ทั้งบัญชีรายรับ รายจ่าย งบกำไรขาดทุน และบัญชีประเภทต่างๆ สำนักงานบัญชีจะตรวจสอบให้หมดว่าเป็นอย่างไร ซึ่งตรงนี้ยังช่วยป้องกันการทุจริตภายในองค์การได้ด้วย และยังสามารถนำตัวเลขทางบัญชีไปวางแผนธุรกิจต่อได้

2. ให้คำปรึกษาคำแนะนำด้านบัญชีเหมือนมีที่ปรึกษาส่วนตัวคอยดูแลกิจการ

การทำธุรกิจจะต้องมีเรื่องของหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นหน้าที่บริษัท ที่ต้องทำเรื่องต่าง ๆ เพื่อยืนยันว่าบริษัทไม่ได้ปกปิดใดๆ เช่น การทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องหักกี่% หรือการออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง ควรทำอย่างไร ซึ่งตรงนี้หากใครไม่มีความรู้เลย สำนักงานบัญชีก็จะให้คำแนะนำเบื้องต้น ลดโอกาสในการโดนค่าปรับจากความผิดพลาดที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

3. ลดต้นทุนของกิจการ

การจัดทำบัญชีให้ครบทั้งระบบนั้นต้องใช้ทรัพยากรทางด้านบุคคลและทรัพยากรทางด้านอุปกรณ์ที่มากขึ้น ทั้งค่าโปรแกรมบัญชี เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ถ้าจ้างพนักงานจัดทำบัญชีเอง ค่าใช้จ่ายต่อบุคลากร 1 คน อาจจะเริ่มต้นที่ 10,000 – 15,000 บาท ซึ่งทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น แต่การจ้างสำนักงานบัญชี จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีลงได้ โดยราคาเริ่มต้นในการจัดทำบัญชีอาจเพียงแค่ 2,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร รวมถึงขอบเขตงานที่บริษัทต้องการ 

การเป็นเจ้าของกิจการนั้นมีอะไรที่ต้องทำเยอะแยะซึ่งเจ้าของกิจการส่วนใหญ่ทำงานหนักโดยเฉพาะช่วงเริ่มต้น
– การจ้างสำนักงานบัญชีมาช่วยดูแลบัญชีในแต่ละเดือน
– ช่วยดูเรื่องภาษี
– ช่วยปิดงบ
– เป็นการแบ่งเบาภาระเจ้าของกิจการไปได้มากพอสมควร

แต่ยังไงก็ต้องลองคุยกับหลายๆที่ศึกษาให้ดีว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้องไม่แนะนำให้หลีกเลี่ยงภาษีหรือทำอะไรที่ผิดกฎหมายเพราะสุดท้ายอาจจะเป็นผลเสียมากกว่าประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่กิจการจะได้รับ

Scroll to Top